Bajke brojalice

300.00 RSD

Not yet rated
Loading Updating cart...

Description

Brojalice bajke predstavljaju zbirku brojalica, odnosno stihova izvođenih u odgovarajućem ritmu za koje se pretpostavlja da su dragocen muzički materijal u stimulaciji razvoja elementarnih muzičkih sposobnosti.

Izvođenjem predviđenih brojalica, pažljivo formiranih po principu postupnosti i sistematičnosti u pogledu ritmičkih zahteva, muzička podsvest deteta se proširuje i obogaćuje.

Precizno izvođenje ritma odražava se u razgovetnom izgovaranju teksta usklađenim sa jedinicom brojanja, kao i mogućnost uspešnog usklađivanja sa zadatim tempom.

Brojalice se izvode uz dramatizaciju karaktera zadatog teksta, a kroz stimulaciju preciznog izvođenja zadatih ritmičkih struktura ogleda se njihov edukativni karakter.

Korišćenjem instrumenata Orfovog instrumentarijuma pospešuje se savladavanje tehnike korišćenja dečjih udaračkih instrumenata, kao i precizno izvođenje različitih ritmova, odnosno mogućnost simultanog izvođenja različitih ritmičkih obrazaca.

 

 

Autori: Gabrijela Grujić-Garić, Sanja Filipović, Emil Kamenov

Reviews

There are no reviews for this product yet.

Kontakt

+38121401610
+38163624038
dragongamesdoo@gmail.com

Kategorije

  • No categories

Facebook